Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

AdrenalizeMe
najsmutniejsze jest to, że ja dalej myślę, że coś dla Ciebie znaczę .
— bosobienieradze.soup.io
Reposted fromnieradze nieradze viaazazel azazel

April 29 2017

AdrenalizeMe
7031 6b21
Morda, kurwo, jeże idą!
AdrenalizeMe
8918 fcc1
Reposted fromwezuwia wezuwia viajointskurwysyn jointskurwysyn
AdrenalizeMe
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaxmartii xmartii

April 17 2017

AdrenalizeMe
Play fullscreen
Your body is made of ice inside
gets hard just to see your heart
Your brain is my favorite place to hide
it's broken in seperate parts
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

AdrenalizeMe
2177 bb2f 500

April 07 2017

3924 357f
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaasylopath asylopath
AdrenalizeMe
Ja tę przeszłość tyle razy chciałem zniszczyć i zacząć od nowa, ale widzę, że nie można - więc jestem skrzywiony, mimo spalenia notatek, starych zeszytów, różnych kartek, co jest tylko mechaniczne odepchnięcie, ale nie definitywne. Piękny jest ogień, to banał jest, że oczyszcza, ale naprawdę. 
Bardzo przyjemnie jest być naznaczonym - i boję się ludzi, bardzo się boję.
A przecież, gdy mam mówić, zamieniam wszystko w żart i nic nie mówię. Słów mi brakuje - tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się dzieje naprawdę. 
może oni mieli dobre serca i okazywali je na żądanie  ale ja nie żądałem
Zyskałem niejaką lekkość - może Ty będziesz - jesteś moją p r a w d z i w ą śmiercią?


— Rafał Wojaczek
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

March 17 2017

AdrenalizeMe
3853 1cc8 500
Reposted fromincognito incognito viaczoo czoo
AdrenalizeMe
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viajointskurwysyn jointskurwysyn
AdrenalizeMe
5525 9750
Chcę...
Reposted fromnivea nivea viaazazel azazel
4219 4e44 500

March 05 2017

AdrenalizeMe

- Co Ty we mnie widzisz?
- Cały świat. I jeszcze niebo.

— Kaja Kowalewska
AdrenalizeMe
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromAng3ll Ang3ll
AdrenalizeMe

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viaAng3ll Ang3ll

July 07 2015

AdrenalizeMe
8815 d501 500
Reposted frommrwafel mrwafel
AdrenalizeMe
4441 e497
Reposted fromarrima arrima viamrwafel mrwafel
2178 8a0e
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAbsit Absit
AdrenalizeMe
8049 4021
Reposted bywarkoczRozanopalcaJutrzenkamantonisnowgetlostkalesony-dziadkahope24wondichockolatehopeelostyyLazhwardtoniewszystkolobekszpaqusrusalkadmiraltysiace-myslileniwieecSsomethinggorkyprincess-jack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl